25 lipca, 2024
brak spłaty chwilówki

Brak spłaty chwilówki – sprawdź konsekwencje

Brak spłaty chwilówki wiąże się z bardzo przykrymi konsekwencjami dla pożyczkobiorcy. Musi się on liczyć z tym, że instytucja, w której zaciąga dług, będzie się upominała o jego spłatę i stosowała przy tym rozmaite narzędzia windykacyjne. Te są bardzo różne i to, jakie zostaną zastosowane, uzależnione jest od wielu czynników. Jakie są konsekwencje braku spłaty szybkiej pożyczki?


Brak środków na spłatę pożyczki – co zrobić?

Firmom pożyczkowym zawsze zależy na tym, aby odzyskać pożyczone pieniądze. To, dlatego z opóźniającymi się ze spłatą klientami starają się na początku dojść do porozumienia i nie od razu przystępują do twardej windykacji. Osoby niemające środków na spłatę pożyczki w terminie mogą zdecydować się na przesunięcie płatności w czasie. O tym, czy refinansowanie jest możliwe, mówi umowa pożyczki. Ona też określa, jaki jest koszt przesunięcia terminu spłaty pożyczki. Osoby mające problem ze spłatą chwilówki zawsze powinny skontaktować się z parabankiem, nawet jeśli ten już rozpoczął procedurę windykacyjną. Unikanie kontaktu powoduje jeszcze większe problemy.

Zobacz również jak spłacić chwilówkę, jeśli nie chcesz popaść w długi.

Opóźniona spłata pożyczki – konsekwencje

Pierwsze konsekwencje braku spłaty pożyczki następują już w pierwszym dniu po przekroczeniu terminu określonego umową. Na początku firma pożyczkowa nalicza maksymalne możliwe odsetki umowne za opóźnienia w spłacie. Dzięki wprowadzonej ustawie o chwilówkach, obecnie wysokość maksymalna odsetek wynosi 14% w skali roku. Oprócz kosztów karnych firma pożyczkowa uruchamia wewnętrzną procedurę windykacyjną, która ma na celu skuteczne i możliwie jak najszybsze wyegzekwowanie zaległej spłaty pożyczki. Wewnętrzne procedury windykacji obejmują wysłanie monitów i ponagleń różnymi kanałami komunikacji. Stosuje się m.in. wiadomości SMS, e-maile, listy polecone, telefony. Uporczywe unikanie spłaty chwilówki oznacza też negatywne wpisy w bazach BIK, BIG, ERIF czy KED, co skutkuje pogorszeniem historii kredytowej i problemami z zaciągnięciem kolejnej pożyczki, kredytu czy niemożliwością zakupów na raty.

Zewnętrzna windykacja długu

 Kiedy wewnętrzna windykacja zawiedzie, firma pożyczkowa decyduje się na przekazanie sprawy zewnętrznym podmiotom zajmującym się ściąganiem zadłużenia. Z nierzetelnym pożyczkobiorcą kontaktuje się windykator telefonicznie lub osobiście i intensywnie zabiega o spłatę pożyczki. Kiedy i to nie poskutkuje i pożyczkobiorca nadal będzie się uchylać od uregulowania swoich zobowiązań, to sprawa zostanie przekazana do sądu. Rozstrzygnięcia w kwestii przeterminowanych zobowiązań odbywają się zazwyczaj za pomocą EPU, czyli Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Jego zakończenie to wydanie 14-dniowego nakazu zapłaty. Zignorowanie nakazu sądowego oznacza egzekucję komorniczą. Urzędnik państwowy może zająć nieruchomości oraz inne dobra ruchome np. wynagrodzenia, świadczenia i pozostałe wpływy na konto.

Secured By miniOrange