21 kwietnia, 2024
BIK

Charakterystyka BIK – przetwarzanie i udostępnianie informacji kredytowych

BIK to instytucja, która zbiera, przetwarza oraz udostępnianie dane dotyczące kredytobiorców. Przekazywane są z banków, kas oszczędnościowych, a do niedawna także przedsiębiorstw, które świadczyły usługi pożyczkowe na rzecz swoich klientów. Jeśli staramy się o kredyt bank na pewno sprawdzi naszą historię kredytową w BIK.

Co BIK przetwarza i dlaczego to robi?

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej zbiera i przetwarza informacje dotyczące klientów banków, którzy spłacają lub spłacali kredyt. Biuro Informacji Kredytowej działa na podstawie  ustawy o prawie bankowym, a najprecyzyjniej mówiąc, artykułu 107 niniejszego aktu prawnego. Zbieranie rzetelnych informacji przez BIK jest wymuszone kwestiami bezpieczeństwa sektora finansowego i ochrony obrotu pieniężnego. Dzięki danym zgromadzonym przez BIK możliwe jest szybsze i korzystniejsze przyznawanie kredytów gotówkowych dla osób, które starają się o dodatkowy zastrzyk pieniężny. Zaniechanie działań na rzecz gromadzenia informacji o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorstw, a także brak kontroli w tej dziedzinie finansowości, mogłoby w znacznym stopniu wpłynąć na wzrost zadłużenia państwa oraz narazić na niebezpieczeństwo Skarb Państwa i banki, które świadczą usługi kredytowe, na bardzo poważne straty finansowe, mogące wpłynąć na stabilność tych podmiotów.

Jakie informacje posiada BIK

Konkretne przykłady przetwarzanych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej

Informacjami, do których nieskrępowany dostęp ma Biuro Informacji Kredytowej, to przede wszystkim dane osobowe klientów banków oraz szczegółowe dane dotyczące pobranych pożyczek, kredytów i ewentualnych zaległości bankowych tychże konsumentów. Wśród danych szczegółowych znajdują się takie dane, jak:

  • daty udzielenia kredytów,
  • konkretny rodzaj przyznanego kredytu,
  • wysokość kredytu,
  • ilość rat,
  • wysokość poszczególnych rat,
  • waluta, w której przyznano kredyt,
  • terminy spłaty poszczególnych rat.
Secured By miniOrange