29 maja, 2024

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Zdecydowana większość osób nie odróżnia kredytu od pożyczki. Oba te produkty uważane są za taki sam produkt. Ale są to całkowicie odmienne produkty, które podlegają różnym regulacjom prawnym. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi? Kto może udzielać kredytów, a kto pożyczek?

Kredyty bankowe

Kredyty mogą być udzielane jedynie przez banki, polskie oddziały banków zagranicznych i instytucje kredytowe. Te produkty finansowe są zawsze oprocentowane, a zasady ich udzielania są określone w prawie bankowym. Przedmiotem kredytu mogą być wyłącznie pieniądze. Przy udzielaniu kredytu kredytobiorca i kredytodawca muszą spisać stosowną umowę, w której zostanie określony okres kredytowania, kwota przyznanego kredytu oraz zasady jego spłacenia. Warunkiem koniecznym do uzyskanie kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.

Sprawdź pożyczki pozabankowe dla zadłużonych.

Pożyczki z parabanku

Mogą być udzielane przez instytucje i osoby fizyczne. Stąd też pożyczaniem może zajmować się każdy z nas. Istotną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest przedmiot. Jak już wspomniano, przedmiotem kredytu mogą być wyłącznie pieniądze, a przedmiotem pożyczki nie tylko pieniądze, ale także określone przedmioty. Jeśli przedmiotem pożyczki są pieniądze, osoba, która je pożycza nie musi określać na co zamierza je przeznaczyć. Zasady udzielania pożyczek reguluje kodeks cywilny. Decydując się na pożyczkę nie musimy sporządzać z pożyczkodawcą pisemnej umowy. Podpisywanie umowy zaleca się jedynie wtedy, kiedy wartość pożyczki przekracza kwotę pięciuset złotych. Pożyczka może być oprocentowana. W tym przypadku wysokość oprocentowania regulowana jest przez obowiązującą w naszym kraju ustawę antylichwiarską. Pamiętajmy jednak, że są instytucje, które udzielają pożyczek łamiąc przepisy tej ustawy. Korzystają one z luk w prawie, stosują wysokie oprocentowanie, a mimo to trudno im udowodnić, że złamały ustawę o chwilówkach.

Pamiętajmy, że kredyt udzielony przez bank jest obarczony dla kredytobiorcy mniejszym ryzykiem niż pożyczka. Banki nie decydują się na łamanie ustawy antylichwiarskiej.

Secured By miniOrange