24 lipca, 2024
umowa pożyczki

Umowa pożyczki – jakie punkty musi zawierać

Umowa pożyczki to najważniejszy dokument, jaki podpisuje się przy zaciąganiu długu. Jest ona równie ważna dla pożyczkobiorcy, co dla pożyczkodawcy. Dokument ten w szczegółach określa warunki udzielenia finansowego wsparcia. Spłata zadłużenia opiera się na jego zapisach, a w przypadku sporów pomiędzy stronami to zapisy dokumentu są rozstrzygające. Zobacz, jakie punkty musi zawierać umowa pożyczki.

Jakie dane musi zawierać umowa pożyczki?

Każda umowa, w tym również ta dotycząca spłaty chwilówki musi zawierać podstawowe dane. Do takich zalicza się określenie stron umów, czyli zaznaczenie, kto bierze udział w transakcji i jaką rolę pełni. Dane stron spisywane są z dowodów osobistych, a jeśli dług zaciągany jest w firmie pożyczkowej, to w umowie podawane są informacje takie jak jej nazwa, adres siedziby, reprezentant, numer NIP, KRS, REGON. Obowiązkowo strony transakcji muszą również podpisać się na końcu umowy, a także parafować każdą stronę dokumentu.

Jeśli planujesz zaciągnąć pożyczkę w parabanku sprawdź Jak wziąć bezpieczną chwilówkę – kilka praktycznych porad dla klientów.

Najważniejsze paragrafy umowy pożyczki

Po wstępie, który określa strony transakcji, umowa pożyczki musi zawierać także paragrafy takie jak:
opis przedmiotu umowy, czyli określenie, jaka pożyczka jest udzielana i na co (jeśli jest ona celowa),

  • kwota pożyczki;
  • umowa pożyczki musi dokładnie określać daty obowiązywania dokumentu;
  • konieczne jest wskazanie: dnia, miesiąca i roku, od jakiego zapisy będą obowiązywać i w jakim wygasają,

Koszty pożyczki – jest to jeden z najważniejszych punktów, ponieważ mówi, ile dokładnie zapłaci się za pożyczkę; wskazane w dokumencie koszty pożyczki powinny obejmować wszystkie opłaty pobierane przez parabank np. prowizje, odsetki ewentualne ubezpieczenia, opłaty przygotowawcze operacyjne; ich podsumowaniem jest wskazanie całkowitego kosztu chwilówki wyrażonego za pomocą RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania; w kosztach pożyczki znajduje się również ważna informacja, mówiąca kto płaci PCC od pożyczki.

Zasady spłaty pożyczki, czyli ilości rat i ich terminach, a także formie zwrotu długi (przelew, wpłata w kasie, odbiór raty przez pracownika parabanku); w przypadku długoterminowych pożyczek spłata chwilówki następuje na podstawie dołączonego do umowy harmonogramu spłat. Zobacz jak spłacić chwilówkę.

Dodatkowe informacje mające wpływ na spłatę pożyczki

Zabezpieczenie chwilówki – jest ono wymagane przez niektóre instytucje pożyczkowe; jako zabezpieczenie uznaje się np. weksle, poręczenie lub zastaw, może to być także ubezpieczenie.

Wcześniejsza spłata pożyczki lub jej przedłużenie; możliwość wcześniejszej spłaty długu daje prawo; umowa pożyczki powinna określać, na jakich zasadach jest to możliwe i czy pożyczkobiorca będzie w związku z tym ponosił dodatkowe koszty; tak samo wygląda kwestia przedłużenia terminu spłacania zobowiązania, które zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Konsekwencje nieterminowej spłaty – w przypadku niespłacania pożyczki na czas parabank może zastosować sankcje określone w umowie; zazwyczaj są to monity, naliczanie odsetek karnych, a w przypadku nieskuteczności miękkiej windykacji wystąpić na drogę sądową. Więcej na temat znajdziesz w artykule Brak spłaty chwilówki – zobacz jakie są konsekwencje.

Odstąpienie od umowy pożyczki – informacja o możliwości wycofania się z pożyczki powinna obowiązkowo znaleźć się w umowie; zgodnie z prawem pożyczkobiorca ma na to 14 dni od podpisania dokumentu; umowa powinna jasno określać warunki takiego odstąpienia, czyli np. formę powiadomienia pożyczkodawcy o takim zamiarze czy czas zwrotu pożyczonych środków.

Reklamacje – umowa pożyczki chroni nie tylko firmę pożyczkową, ale i pożyczkobiorcę; w tym celu daje możliwość składania reklamacji, jeśli usługa jest realizowana niewłaściwie; w dokumencie określa się warunki zgłaszania reklamacji i tryb ich rozpatrywania.

Wypowiedzenie umowy – kiedy jedna ze stron nie spełnia warunków umowy, druga musi mieć możliwość wypowiedzenia jej; w umowie pożyczki umieszcza się więc punkt, mówiący o możliwości i określający, kiedy to jest możliwe.

Sprawdź również czy kredyt gotówkowych pozabankowy przez internet wymaga podpisania umowy pożyczkowej.

Secured By miniOrange