Plusy i minusy pożyczek chwilówek

Często słyszy się wiele negatywnych opinii odnośnie zaciągania zobowiązań w instytucjach oferujących krótkoterminowe pożyczki. Opinie te oparte są głównie na wyliczeniach ekonomistów, z których wynika, że ten rodzaj oferowanych usług jest bardzo kosztowny, a klienci decydujący się na zawieranie umów zobowiązani są do zwroty kwoty niemal dwukrotnie wyższej od tej pożyczonej.

Continue Reading …